HİZMETLERİMİZ

Müteahhit ve Taşeron Firmalar ile Yatırımcılar için, Yurt içi veya Yurt dışında yapılacak olan;
Konut, İşyeri, AVM, Ofis, Yönetim Binaları, Devlet Hizmet Binaları, Hastane, Otel, Askeri Tesisler, Fabrika, Endüstriyel Tesis, Sanayi Tesisleri, Depo, Hangar vb. bina inşaatları, Çelik Konstrüksiyon yapılar, şehir altyapı işleri, yol yapım, Demiryolu, Köprü, Yol Sanat işlerine ait İnşaat Projeleri için;

İhale Teklif Hazırlama
 • Teknik Şartnamelerin İncelenmesi
 • Sözleşme İnceleme ve Değerlendirme
 • Metraj Hesaplama
 • Keşif Özeti
 • Birim Fiyat Analizleri (Atölye gerektirmeyen imalat kalemleri için)
 • Mahal Listesi (Mimari Projede yoksa)
 • Malzeme Listesi
 • İşçilik İcmali
 • Taşeron İmalat Listesi
 • Sabit Giderler
 • Detaylı Maliyet Cetveli
 • Teklif Cetveli
 • Teklif İcmali
 • İş Programı (Ana Program Düzeyinde)
 • Teklif ve Pazarlık Görüşmelerinde Şirketin Temsil Edilmesi
Teknik Ön Fizibilite
 • Metraj Hesaplama
 • Keşif özeti
 • Mahal Listesi (Mimari Projede yoksa)
 • Sabit Giderler
 • Detaylı Maliyet Cetveli
 • Teklif Cetveli
 • Teklif İcmali
 • İş Programı (Ana Program Düzeyinde)
 • Teklif ve Pazarlık Görüşmelerinde Şirketin Temsil Edilmesi
İş Geliştirme
 • Uygun Arazi ve Projelerin Değerlendirme Çalışmalarını Yaparak Firmalar için Yeni İş Anlaşmalarının Yapılması
 • Proje Konseptine göre Teknik Ön Fizibilite Yapılması
 • Genel Maliyet Çalışmaları
 • Arazi veya Proje Sahipleri ile Firmalar ve Taşeronlar için; Uygun Anlaşma Şartlarının Belirlenmesi veya Mevcut Şartların Değerlendirilmesi
 • Teklif ve Pazarlık Görüşmelerinde Şirketin Temsil Edilmesi
Mevcut Şantiyeler İçin Bütçe Hazırlanması (Proje Müellifleri, Müteahhit ve Yatırımcı Firmalar için)
 • Metraj Hesaplama
 • Keşif Özeti
 • Birim Fiyat Analizleri (Atölye gerektirmeyen imalat kalemleri için)
 • Mahal Listesi (Mimari Projede yoksa)
 • Malzeme Listesi
 • İşçilik İcmali
 • Taşeron İmalat Listesi
 • Sabit Giderler
 • Bütçe Tablosu
 • İş Programı (Blok, kat ve imalat kalemleri bazında detaylı olarak hazırlanır.)
 • İhale ve Malzeme Tedarik Programı
 • Aylık Nakit Akış Programı
   (Taşeron ve Tedarikçi ile genel giderler bazında hazırlanmış)
  • Aylık İmalat Dökümleri
  • Personel Kadro Planı
  • İşçi Adam-Ay Programı
  • Makine Ekipman Programı
 • Mobilizasyon Planı
 • İhale Dosyalarının Hazırlanması
  • İhale şartnameleri
  • Taşeron sözleşme taslağı
  • Keşif Özetleri (Gruplara Ayrılmış)
  • Teknik Şartnameler
  • Birim fiyat tarifleri
  • Projeler (Verilen projeler tasnif edilerek gruplanıp ihale dosyasına eklenecektir.)
  • Standart formlar (İhale teklif dosyası ile verilmesi gereken Teklif Mektubu, Örnek Analiz Formatı, yer görme vb. formlar)
  • İhalenin özelliğine göre eklenmesi gereken diğer çalışmalar
 • Proje Yönetimi Planlama
  • Proje Üretim Planı
  • Kalite Planı
  • İş Güvenliği Planı
  • Çevre Planı
  • Prosedürler
  • Yapım Metedolojisi
  • Organizasyon Şeması
  • Görev Tanımları
  • İş Süreçleri
Şantiye Teknik Ofis Ve Takip işleri
 • İmalat Hakedişleri
  • Taşeron Hakedişi Kontrol
  • İşveren Hakedişi Hazırlanması
  • Kesin Hesap Kontrolü ve Anlaşmazlık Çözümü
 • Bütçe Kontrolü Ve Takibi
 • Planlama Ve İmalat İlerleme Takibi
  • Günlük, Haftalık ve Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
  • Şantiye İlerleme Takibi (Monitoring - Geç Kalan, hızlı giden ve zamanında yapılan imalatları raporlama)
  • Adam-Saat Verimliliği
  • İşçi Sayısı Yeterlilik Kontrolü
  • Yapılan İş Miktarının ve İlerlemenin İş Programına Göre Takibi
 • Sözleşme Yönetimi