ÇALIŞMA YÖNTEMİMİZ

Kadromuz, kaliteli üniversitelerden mezun olmuş, kendi konularında büyük projelerde görev almış, bir çok başarıya imza atmış, tecrübeli, bilgili, zeki, çalışkan, inisiyatif ve sorumluluk sahibi mühendis ve mimarlardır.
Firmamızda, Proje İmalatlarının kaliteli ve optimum maliyetler ile yapılması için gerekli tüm çalışmaları, işi benimseyerek gerçekleştirmektedirler.

Danışmanlık Firması olarak; Yatırımcı, Müteahhit, Taşeron ve Proje Müellifi firmalarının ihtiyaç duyduğu teknik ofis danışmanlığı konularında firmaların kadro kurmasına gerek kalmadan veya mevcut kadrolarının iş hacmine ekstra yük getirmeden çözümler sağlamaktayız.

Yapılması istenen projenin imalat kalemleri tespit edilerek metrajları hesaplanır ve Keşif Özeti oluşturulur. İmalat Kalemlerinin, miktarlarına göre mevcut piyasa şartlarında güncel maliyetleri araştırılır ve birim fiyat analizleri de hazırlanıp dikkate alınarak birim maliyetleri tespit edilir. Bu çalışmanın sonucunda Proje İmalatlarının Maliyet bütçesi oluşturulur.
Genel giderler de hesaplanıp bütçeye eklenerek Projenin Bütçesi hazırlanır.
Aynı zamanda imalat kalemleri ve miktarlarının tespitinden sonra iş programı istenen detay ve düzeyde hazırlanır. Bütçenin iş programına ve bütçeye göre nakit akışı hesaplanır ve tablo haline getirilir.

Proje Yönetimi için oluşturulması gereken organizasyon ve sözleşme yönetimi planları ve dokümanları hazırlanır. Tüm bu çalışmalarının sonucunda elde edilen malzeme, işçilik, ekipman ve diğer bilgiler tablolar halinde sunulur.

İş sahibinin tüm proje imalatlarını bir firmaya veya imalat gruplarına göre ayrı ayrı ihale edecek şekilde, tercihine istinaden, tüm ihale dosyaları, sözleşme taslakları, teknik şartnameler, idari şartnameler ve diğer çalışmalar hazırlanır ve ihale paketi veya paketleri olarak sunulur. İşveren İş programına göre uygun zamanda bu ihale paketlerini kullanarak en uygun ve optimum fiyatlar ile imalatları yaptırması sağlanmış olur.

Yukarıda bir örneğinden bahsettiğimiz çalışmaların sonucunda hazırlanan proje yönetim planının işin başında hazırlanması ile firmaların yolu aydınlanmış, kritik imalatlar ve süreçler hakkında bilgi edinilmiş ve tedbir alınması sağlanmış, bütçeye göre her türlü istem dışı kayıpların önüne geçilmesi ve bütçenin kontrol altına alınarak işin yönetilmesi gerçekleşmiş olur.

Ayrıca talep edilmesi halinde, Firmamız hazırladığı bu proje yönetim planının şantiye aşamasında uygulanmasını ve işin sonuna kadar teknik ofis işlerinin takip ve kontrolünü üstlenmektedir.